SITEM บริจาคระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้ส่งมอบระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ภายใต้แบรนด์ PointGuardZ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

SITEM ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่กรมที่ดิน

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้ส่งมอบระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ภายใต้แบรนด์ PointGuardZ ให้แก่กรมที่ดิน

SITEM บริจาคระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้ส่งมอบระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ภายใต้แบรนด์ PointGuardZ ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี