ข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุด

ข่าวสาร กิจกรรม งานสัมมนา การเปิดตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และประกาศสำคัญต่างๆ จาก SITEM

การเรียนรู้ของ Machine Learning มีส่วนในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งอย่างไร

ความก้าวหน้าของ AI จะทำให้เกิดสิ่งที่มีจิตสำนึกอย่างเต็มที่หรือไม่ หรือมันจะเป็นอันตรายจริงหรือไม่

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้ประโยชน์ได้

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การติดตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกเทคโนโลยี

การรวมระบบให้ทำงานร่วมกัน และผลกระทบต่อเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย

เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าการสื่อสารระหว่าง

คุณค่าของการรับรองระดับมาตรฐาน Tier Certification

นิยามและความหมายของความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญ เมื่อการดำเนินธุรกิจ …

เหตุใดการสแกนตรวจสอบใต้ยานพาหนะจึงมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทุกคนยอมรับว่าการสแกนใต้ยานพาหนะเป็นสิ่งจำเป็น